Good Gift

Om inkomsten te genereren is vanuit Stichting Wees het concept ‘Good Gift’ ontwikkeld. Good Gift levert kerstpakketten en geschenkdoosjes op maat voor de zorg- en onderwijssector (en uiteraard voor alle andere organisaties en bedrijven die willen geven met hun hart).

Per kerstpakket wordt een vooraf vastgelegd bedrag integraal gebruikt voor hulp ter plaatse (minimaal € 2).  Ook de bedrijfswinst na belastingen gaat naar dezelfde bestemming.

Philantropy Connections Foundation

Stichting Wees werkt voor het kiezen van de projecten samen met de Philantropy Connections Foundation. Deze stichting werkt niet met tussenpersonen en ondersteunt enkel kleinschalige projecten: er wordt geïnvesteerd in lokale oplossingen voor lokale problemen. Op een door de bevolking ter plaatse gekozen manier, worden mensen in staat gesteld zichzelf te helpen. En dat werkt! Door de korte lijnen is het 100% zeker dat de ingezamelde fondsen daadwerkelijk bij het project terecht komen.

Transparant voor u als klant

Als klant van Stichting Wees / Good Gift ontvangt u een overzicht, zodat u van elke euro weet waar deze terecht is gekomen. Uw medewerkers krijgen een cadeau, maar kinderen in Zuid-Oost Azië krijgen een kans. Elk project dat met de verkoop van kerstpakketten en geschenkdoosjes wordt ondersteund is voor die kinderen een stapsteen op het pad van armoede naar mogelijkheden. Een mooier cadeau bestaat er toch niet?